naam); DEFINE("AANHEF", $rij->aanhef); DEFINE("VOORLETTERS", $rij->voorletters); DEFINE("TUSSENVOEGSELS",$rij->tussenvoegsels); DEFINE("ACHTERNAAM", $rij->achternaam); DEFINE("BEDRIJFSNAAM", $rij->bedrijfsnaam); DEFINE("ADRES", $rij->adres); DEFINE("HUISNUMMER", $rij->huisnummer); DEFINE("BEDRIJFSNAAM", $rij->bedrijfsnaam); DEFINE("POSTCODE", $rij->postcode); DEFINE("PLAATS", $rij->plaats); DEFINE("LAND", $rij->land); DEFINE("TELEFOONNUMMER",$rij->telefoonnummer); DEFINE("BTW", $rij->BTWNR); DEFINE("KVK", $rij->KVKNR); DEFINE("BANK", $rij->BANKNR); DEFINE("AFLBTW", $rij->AFLBTWNR); DEFINE("AFLKVK", $rij->AFLKVKNR); DEFINE("AFLBANK", $rij->AFLBANKNR); DEFINE("AFLEVERADRES", $rij->ADRES); DEFINE("AFLEVERHUISNUMMER",$rij->HUISNUMMER); DEFINE("AFLEVERPOSTCODE",$rij->POSTCODE); DEFINE("AFLEVERPLAATS",$rij->PLAATS); DEFINE("AFLEVERPROVINCIE",$rij->PROVINCIE); DEFINE("AFLID", $rij->ID); DEFINE("AFLPUNT", $rij->NAAM); DEFINE("AFLPUNTID", $rij->ID); DEFINE("AFLOPENING", $rij->OPENINGSTIJDEN ); ?> BIO - SMAAK | home
achtergrond